GMR

Uw advies is voor ons van belang

De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) heeft advies-, instemming- en initiatiefrecht voor onze organisatie. De GMR overlegt met de directeur-bestuurder en de concerncontroller van Proominent..In de GMR zitten vier leden namens het personeel en één lid namens de ouders.Namens het personeel zijn dit: Olga van Beek, Inge Bodingius, Chiel Kleiman en Sanne Querreveld.Namens de ouders is dit: Martijn Gardenier.

Zoals u kunt lezen is de de oudergeleding in de GMR onderbezet. Wij zijn dus naarstig op zoek naar versterking. Bij belangstelling neemt u dan contact op met het secretariaat van het stafbureau (0318 - 611631) of met de directeur van de school van uw kind. Zij brengen u graag in contact met de voorzitter van de GMR voor meer informatie.

Vergaderdata GMR-vergaderingen schooljaar 2022-2023:
15-09-2022
03-11-2022
02-02-2023
09-03-2023
20-04-2023
22-06-2023
Locatie: Vergaderzaal Proominent, Parkhotel de Bosrand, Bosrand 28 te Ede, of via MS Teams

Aanvang 19.30 uur

Het jaarverslag 2021 van de GMR leest u hier: