Raad van toezicht

Raad van toezicht

De raad van toezicht controleert en adviseert de directeur-bestuurder. De raad van toezicht heeft vijf onafhankelijke leden.

 

 

Aldert Wester: “Samenwerken om te ontwikkelen en te bouwen en het goede van Proominent te behouden. De kinderen, ouders en verzorgers verdienen dat en onze samenleving vraagt het.

Raad van toezicht

De heer Aldert Wester

Voorzitter

Mevrouw Elaine Toes

Mevrouw Derya Gunaydin

Vice-voorzitter

De heer Feddo Bosveld

De heer Johan de Koning Gans

De notitie visie op toezichthouderschap leest u hier:

Het jaarverslag 2021 van de raad van toezicht leest u hier: