Bestuurlijke visitatie PO-Raad

In het voorjaar van 2018 heeft de bestuurlijke visitatie door de PO-Raad plaatsgevonden.

Vier hoofddomeinen stonden tijdens de visitatie centraal, te weten:
* Bestuurlijke opgave
* Bestuurlijke taak
* Bestuurlijk vermogen en professionalisering
* Sturing & governance

Het rapport dat de PO-Raad nav dit bezoek uitbracht leest u hier.