Bestuursgericht toezicht

In het voorjaar van 2017 heeft er bij Proominent Bestuursgericht Toezicht door de Inspectie vh Onderwijs plaatsgevonden. 

Het volledige rapport vindt u hier.  

Openbaar basisonderwijs Proominent
krijgt goede beoordeling van onderwijsinspectie

Het Openbaar basisonderwijs Proominent kreeg deze zomer de best mogelijke beoordeling van de inspectie van het onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De onderwijsinspectie is te spreken over de kwaliteitszorg, het financieel beheer en de kwaliteit van het onderwijs van Proominent.

Per 1 augustus 2017 is het toezicht van de onderwijsinspectie veranderd. Omdat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, voert de onderwijsinspectie voortaan onderzoek uit op twee niveaus: op bestuursniveau en op schoolniveau. Proominent was onderdeel van de pilot op weg naar deze nieuwe vorm van toezicht en werkte dit voorjaar mee aan het onderzoek.
Op bestuursniveau doet de inspectie onderzoek naar kwaliteitszorg en financieel beheer. Op schoolniveau onderzoekt de inspectie of de informatie van het bestuur klopt en of de sturing op kwaliteit ook echt werkt.

 


Figuur 1 uit het onderzoeksrapport:

Oordelen op bestuursniveau voor het gebied Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteit en ambitie

Uit het onderzoek komt naar voren dat Proominent op het gebied van de kwaliteitszorg, verantwoording en dialoog het predicaat goed verdient. Directeur-Bestuurder Bert Dekker: “Wij nemen dit compliment met vreugde in ontvangst als aanmoediging voor verdere verbetering van ons onderwijs.”

Ook de geldzaken zijn goed op orde volgens de onderzoekers. Zij noemen het financieel beheer deugdelijk en geven aan dat de financiële continuïteit is gewaarborgd.

Tekstvak: Uitspraken van de onderwijsinspectie uit het rapport:<br />
•	Het bestuur zorgt voor een goed functionerende kwaliteitscyclus<br />
•	De cultuur is zelfkritisch, betrokken, integer en transparant<br />
•	Verantwoording, dialoog en tegenspraak zijn goed verankerd<br />
•	Het bestuur voert een solide financieel beleid, waardoor de financiële positie de afgelopen jaren is verbeterd<br />
•	Inspectie is positief over de kwaliteit van het onderwijs op de onderzochte scholen</p>
<p>

Het vertrouwen van de onderwijsinspectie in het bestuur en in de scholen is groot. Over vier jaar komt de inspectie terug voor het volgende onderzoek.