Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Uw advies is voor ons van belang

De Gemeenschappelijk Medenzeggenschapsraad (GMR) adviseert de directeur-bestuurder van Proominent. In deze raad zijn ouders en personeelsleden van alle Proominent scholen vertegenwoordigd. De raad praat mee over schoolbestuurlijke zaken als personeelsbeleid en financieel beleid.