Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Uw advies is voor ons van belang

De Gemeenschappelijk Medenzeggenschapsraad (GMR) heeft advies-, instemming- en initiatiefrecht voor onze organisatie. De GMR overlegt met de directeur-bestuurder en de concerncontroller van Proominent..
In de GMR zitten vier leden namens het personeel en vier leden namens de ouders.
Namens het personeel zijn dit: Olga van Beek, Inge Langelaar, Sanne Querreveld en Eva van der Wijngaart.
Namens de ouders zijn dit: Martijn Gardenier, Sukhad Keshkamat, Marcel vd Sar en Meindert Verschuur.

Vergaderdata GMR-vergaderingen schooljaar 2020-2021:
21-09-2020
09-11-2020
01-02-2021
08-03-2021
19-04-2021
21-06-2021
Locatie: Montessorischool Ede, locatie Oudpark te Ede, of via MS Teams
Aanvang 19.30 uur

Het jaarverslag 2019 van de GMR leest u hier.