Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Uw advies is voor ons van belang

De Gemeenschappelijk Medenzeggenschapsraad (GMR) heeft advies-, instemming- en initiatiefrecht voor onze organisatie. De GMR overlegt met de directeur-bestuurder en de concerncontroller van Proominent..
In de GMR zitten vier leden namens het personeel en vier leden namens de ouders.

Vergaderdata GMR-vergaderingen schooljaar 2019-2020:
25-09-2019
05-11--2019
28-01-2020
09-03-2020
20-04-2020
22-06-2020
Locatie: Montessorischool Ede, locatie Oudpark te Ede
Aanvang 19.30 uur

Het jaarverslag 2019 van de GMR leest u hier.