Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Uw advies is voor ons van belang

De Gemeenschappelijk Medenzeggenschapsraad (GMR) heeft advies-, instemming- en initiatiefrecht voor onze organisatie. De GMR overlegt met de directeur-bestuurder en de concerncontroller van Proominent..
In de GMR zitten vier leden namens het personeel en vier leden namens de ouders.
Namens het personeel zijn dit: Olga van Beek, Inge Langelaar, Sanne Querreveld en Eva van der Wijngaart.
Namens de ouders zijn dit: Martijn Gardenier, Sukhad Keshkamat, Marcel vd Sar en Meindert Verschuur.

Vergaderdata GMR-vergaderingen schooljaar 2021-2022:
20-09-2021
08-11-2021
31-01-2022
14-03-2022
19-04-2022
27-06-2021
Locatie: Montessorischool Ede, locatie Oudpark te Ede, of via MS Teams
Aanvang 19.30 uur

Het jaarverslag 2020 van de GMR leest u hier.