Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Uw advies is voor ons van belang

De Gemeenschappelijk Medenzeggenschapsraad (GMR) adviseert de directeur-bestuurder van Proominent. In deze raad zijn ouders en personeelsleden van alle Proominent scholen vertegenwoordigd. De raad praat mee over schoolbestuurlijke zaken als personeelsbeleid en financieel beleid.

 

Vergaderdata GMR-vergaderingen schooljaar 2018-2019:
17-04-2019
17-06-2019
Locatie: Edese Montessorischool, Prof Oudpark 4 te Ede
Aanvang 19.30 uur