Identiteit

Onze opdracht: goed onderwijs met hoge opbrengsten.

Geloof of afkomst speelt geen rol. Alle leerlingen zijn welkom op de Proominent scholen. We zijn een algemeen toegankelijke onderwijsorganisatie.

Door ontmoeting en dialoog voor en door kinderen, dragen we bij aan nieuwsgierigheid voor anderen. We bieden godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs en streven naar openheid voor anderen.

De scholen zijn geworteld in het dorp of in de wijk waar ze staan. Omdat onze leerlingen de burgers van morgen zijn, besteden we veel aandacht aan actief burgerschap.