Raad van toezicht

 

De raad van toezicht controleert en adviseert de directeur-bestuurder. De raad van toezicht heeft vijf onafhankelijke leden:

Aldert Wester: “Samenwerken om te ontwikkelen en te bouwen en het goede van Proominent te behouden. De kinderen, ouders en verzorgers verdienen dat en onze samenleving vraagt het.”

De raad van toezicht is op zoek naar een lid voor de raad van toezicht met een onderwijskundig profiel

Het profiel dat hierbiij hoort leest u hier.

Bij belangstelling kunt u uw reactie richten aan g.takken@proominent.nl. De sluitingstermijn voor de brieven is: 29-09-2022. Spoedig daarna ontvangt u mogelijk een uitnodiging voor een gesprek. Dit staat gepland op 06-10-2022 vanaf 18.30 uur


De heer Aldert Wester
Voorzitter
  Vacature
 
Mevrouw Derya Gunaydin
De heer Feddo Bosveld
De heer Johan de Koning Gans

De notitie visie op toezichthouderschap leest u hier.

Het jaarverslag 2021 van de raad van toezicht leest u hier