Raad van toezicht

Onze opdracht: goed onderwijs met hoge opbrengsten.

De raad van toezicht controleert en adviseert de directeur-bestuurder. De raad van toezicht heeft vijf onafhankelijke leden:

Ada van der Velden: “Samenwerken om te ontwikkelen en te bouwen en het goede van Proominent te behouden. De kinderen, ouders en verzorgers verdienen dat en onze samenleving vraagt het.”

Mevrouw Ada van der Velden-Westervelt
Voorzitter
De heer Cees Tjepkema
Vice voorzitter
Mevrouw Marjo Gruisen
De heer Mehmet Okuducu
De heer Johan de Koning Gans

De notitie "Visie op toezichthouderschap bij Proominent" vindt u hier.