Raad van toezicht

 

De raad van toezicht controleert en adviseert de directeur-bestuurder. De raad van toezicht heeft vijf onafhankelijke leden:

Aldert Wester: “Samenwerken om te ontwikkelen en te bouwen en het goede van Proominent te behouden. De kinderen, ouders en verzorgers verdienen dat en onze samenleving vraagt het.”


De heer Aldert Wester
Voorzitter
  Vacature
 
Mevrouw Derya Gunaydin
De heer Feddo Bosveld
De heer Johan de Koning Gans

De notitie visie op toezichthouderschap leest u hier.

Het jaarverslag 2020 van de raad van toezicht leest u hier