Schoolplan 2019-2023

Schoolplan 2019-2023

Binnen Proominent is er voor gekozen om een bovenschools schoolplan 2019-2023 te schrijven. In dit schoolplan zijn alle onderwerpen die wettelijk verplicht zijn opgenomen.

Elke school schrijft voor dezelfde planperiode een profielplan. De scholen zijn vrij om hier een eigen invulling aan te geven en presenteren dit profielplan op de website van de school.

Het bovenschools schoolplan leest u hier.