Klachtenregeling

De school die bij uw kind past

Natuurlijk hopen we dat alles naar wens verloopt op school maar als dat niet zo is, moeten we met elkaar naar een oplossing zoeken.

Met elkaar in gesprek blijven begint op school. Dus aarzel niet om de leerkracht of directeur aan te spreken. Is het niet mogelijk om de klacht op schoolniveau op te lossen, lees dan in de klachtenregeling van Proominent welke mogelijkheden er zijn.

Vertrouwenspersonen

Stichting Proominent heeft voor al haar scholen een contract met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De externe vertrouwenspersoon bij klachten op het gebied van seksuele intimidatie, agressie & geweld is Marijke van den Brink en Michele Haagmans.

Telefoon: 088-3555024

Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon voor klachten van organisatorische- of onderwijskundige aard. Ook medewerkers van Proominent kunnen bij deze externe vertrouwenspersoon terecht. Dit is de heer Douwe Ettema. Hij is te bereiken op telefoonnummer: 0655 - 900 646.

Landelijke klachtencommissie

Proominent is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijsgeschillen. De commissie is bereikbaar via het telefoonnummer 030- 280 95 90 of via de website: http://www.onderwijsgeschillen.nl

Artikel1 Gelderland Midden

Voor zaken op het gebied van gelijke behandeling en discriminatiezaken. Te bereiken op telefoonnummer: 026-377 23 33