Bestuursgericht toezicht

Bezoek van de onderwijsinspectie 2023

In september 2023 is de onderwijsinspectie op bezoek geweest voor het vierjaarlijks onderzoek.

Het volledige rapport vindt u hier: