Bestuursgericht toezicht

Bezoek van de onderwijsinspectie 2020

Op donderdag 8 oktober 2020 kregen we de onderwijsinspectie op bezoek op het bestuursbureau voor een compact vierjaarlijks onderzoek. Na een zeer prettig bezoek waarin uitgebreid gekeken werd naar het kwaliteitsbeleid bij Proominent kwam het volgende besluit:  “De inspectie heeft vertrouwen in de kwaliteit van het bestuur en van de scholen van Proominent. Het blijft dan ook bij dit compacte onderzoek, verdiepend onderzoek is niet nodig. Hierna komt Proominent weer in de volgende reguliere inspectiecyclus terecht.”

Naast grote inspectieonderzoeken, doet de onderwijsinspectie ook kleinere thematische onderzoeken. Hiervoor zullen enkele van onze scholen uitgenodigd worden, met name voor het thema-onderzoek “Onderwijsresultaten en leerlingenprestaties”.

 

In het voorjaar van 2017 heeft er bij Proominent Bestuursgericht Toezicht door de Inspectie vh Onderwijs plaatsgevonden. 

Het volledige rapport vindt u hier:

 

 

Openbaar basisonderwijs Proominentkrijgt goede beoordeling van onderwijsinspectie

Het Openbaar basisonderwijs Proominent kreeg deze zomer de best mogelijke beoordeling van de inspectie van het onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De onderwijsinspectie is te spreken over de kwaliteitszorg, het financieel beheer en de kwaliteit van het onderwijs van Proominent.

Per 1 augustus 2017 is het toezicht van de onderwijsinspectie veranderd. Omdat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, voert de onderwijsinspectie voortaan onderzoek uit op twee niveaus: op bestuursniveau en op schoolniveau. Proominent was onderdeel van de pilot op weg naar deze nieuwe vorm van toezicht en werkte dit voorjaar mee aan het onderzoek.Op bestuursniveau doet de inspectie onderzoek naar kwaliteitszorg en financieel beheer. Op schoolniveau onderzoekt de inspectie of de informatie van het bestuur klopt en of de sturing op kwaliteit ook echt werkt.

 

Figuur 1 uit het onderzoeksrapport:

Oordelen op bestuursniveau voor het gebied Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteit en ambitie

Uit het onderzoek komt naar voren dat Proominent op het gebied van de kwaliteitszorg, verantwoording en dialoog het predicaat goed verdient. Directeur-Bestuurder Bert Dekker: “Wij nemen dit compliment met vreugde in ontvangst als aanmoediging voor verdere verbetering van ons onderwijs.”

Ook de geldzaken zijn goed op orde volgens de onderzoekers. Zij noemen het financieel beheer deugdelijk en geven aan dat de financiële continuïteit is gewaarborgd.

Het vertrouwen van de onderwijsinspectie in het bestuur en in de scholen is groot. In 2021 verwachten we de inspectie terug voor het volgende onderzoek.