GMR

Uw advies is voor ons van belang

De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) heeft advies-, instemming- en initiatiefrecht voor onze organisatie. De GMR overlegt met de directeur-bestuurder en de concerncontroller van Proominent.

In de GMR zitten momenteel vier leden namens het personeel en drie leden namens de ouders. 

Momenteel is de oudergeleding in de GMR onderbezet. Wij zijn dus naarstig op zoek naar versterking. Bij belangstelling neemt u dan contact op met het secretariaat van het stafbureau (0318 - 611631) of met de directeur van de school van uw kind. Zij brengen u graag in contact met de voorzitter van de GMR voor meer informatie.

Vergaderdata GMR-vergaderingen schooljaar 2023-2024:
18-09-2023
06-11-2023
11-12-2023

12-02-2024
22-04-2024
17-06-2024
Locatie: Vergaderzaal Proominent, Parkhotel de Bosrand, Bosrand 28 te Ede, of via MS Teams

Aanvang 19.30 uur

Het jaarverslag 2022 van de GMR leest u hier: