Ouders en medezeggenschap

De school die bij uw kind past

Elke Proominent school heeft een Medenzeggenschapsraad (MR). Namens de ouders en het personeel adviseren zij de afzonderlijke schooldirecteuren.