Koersplan

 
In ons koersplan kunt u lezen welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van kwalitatief onderwijs, samen plezier in onderwijs, inclusiever onderwijs en de waardenvol burgerschap en duurzaamheid.

Koersplan 2023-2027. Dit plan leest u hier:

 

Op het gebied van Burgerschap is in januari 2024 een uitgewerkte visie vastgesteld. Zie daarvoor: