Waar wij voor gaan en staan

Waardenvol en passend onderwijs voor ieder kind

De scholen van Proominent bieden waardenvol onderwijs voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar. U vindt onze scholen in Ede, Bennekom, Lunteren, Harskamp en Otterlo.

NIEUWS over maatregelen mbt coronavirus

Naar aanleiding van de door het kabinet afgekondigde maatregelen met als doel het coronavirus in te dammen heeft de voormalige directeur-bestuurder, Bert Dekker, de medewerkers van Stichting Proominent geinformeerd. Deze brief leest u hier. De brief aan de ouders/verzorgers van leerlingen van Proominent leest u hier.

Per 11 mei 2020 gaan de scholen weer open. Ouders/verzorgers van leerlingen van scholen vallend onder Proominent ontvangen van de schooldirecteur hier informatie over.

Natuurlijk staan we voor de kwaliteit en hoge opbrengsten van ons onderwijs.

We bieden ouders en kinderen meerwaarde door hen niet alleen ruimte te geven voor het eigen verhaal, maar hen ook te verbinden in een groter verhaal. Samen plezier in onderwijs is de motor voor de ontwikeling van waardenvolle mensen.
In 'Ons Verhaal' vertellen we wat ons stimuleert om aan uw kind het beste onderwijs te geven en waarom uw educatief partnerschap zo belangrijk is.
Ons Verhaal leest u hier.