Bestuur

Onze opdracht: goed onderwijs met hoge opbrengsten.

De heer Bert Dekker is directeur-bestuurder van Proominent. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs op de Proominent scholen en maakt daarover afspraken met de schooldirecteuren.

Bert Dekker: “Goed onderwijs is het doel. Uw kind wordt er beter van. Voor mij bestaat goed onderwijs niet uit dikke plannen en rapporten. Wel uit leerkrachten die weten wat zij met de kinderen willen bereiken en hoe ze dat kunnen bereiken. En dan maakt het niet uit of het om een hoogbegaafde leerling gaat of om een leerling die juist meer moeite heeft met de lesstof.”

Het bestuursbureau biedt ondersteuning bij de uitvoering van de bestuurstaken.

De heer Bert Dekker
Directeur-bestuurder
De heer Pieter Heijstek
Financiën, facilitair en huisvesting
Mevrouw Marjon Hut
Personeel en organisatie
Mevrouw Gerdien Takken
Bestuurssecretaris
De heer Thomas Boekhorst
Bovenschools ICT-coördinator
De heer Meindert-Jan Bol
Bovenschools ICT-coördinator
De heer Henk de Jager Onderhoudsmedewerker

Met vragen over Proominent kunt u terecht bij het bestuursbureau.