Bestuur

Waardenvol en passend onderwijs voor ieder kind

De heer Mark van der Pol is directeur-bestuurder a.i. van Proominent. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs op de Proominent scholen en maakt daarover afspraken met de schooldirecteuren.

Mark van der Pol: “Goed onderwijs is het doel. Uw kind wordt er beter van. Voor mij bestaat goed onderwijs niet uit dikke plannen en rapporten. Wel uit leerkrachten die weten wat zij met de kinderen willen bereiken en hoe ze dat kunnen bereiken. En dan maakt het niet uit of het om een hoogbegaafde leerling gaat of om een leerling die juist meer moeite heeft met de lesstof.”

 

Het bestuursbureau biedt ondersteuning bij de uitvoering van de bestuurstaken.

De heer M. van der Pol
directeur-bestuurder a.i.

De heer Pieter Heijstek
Financiën, facilitair en huisvesting
   
Mevrouw Gerdien Takken
Bestuurssecretaris

De heer Sjoerd Veenma
HR-adviseur

Mevrouw Denise van den Berg
Administratie HR en algemeen

 

De heer Meindert-Jan Bol
Bovenschools ICT-coördinator
De heer Henk de Jager Onderhoudsmedewerker

Met vragen over Proominent kunt u terecht bij het bestuursbureau.