Schoolgids

Onze opdracht: goed onderwijs met hoge opbrengsten.

In het algemene deel van de schoolgids van de Proominent scholen, vindt u informatie die voor al onze scholen geldt.

Wat is onze visie op onderwijs? Wat is algemeen toegankelijk onderwijs? Wie controleert het bestuur? Hoe zit het met leerplicht? Wat bedoelen we met burgerschap? Wat is passend onderwijs? Welke vakken worden gegeven? Hoe gaat het na de basisschool?

Algemene deel van de schoolgids Proominent schooljaar 2020-2021

Algemene deel van de schoolgids Proominent schooljaar 2021-2022