Bestuurlijke visitatie PO-raad

Bestuurlijke visitatie PO-Raad

In het voorjaar van 2018 heeft de bestuurlijke visitatie door de PO-Raad plaatsgevonden.

Vier hoofddomeinen stonden tijdens de visitatie centraal, te weten:* Bestuurlijke opgave* Bestuurlijke taak* Bestuurlijk vermogen en professionalisering* Sturing & governance

Het rapport dat de PO-Raad nav dit bezoek uitbracht leest u hier: