Schoolplan

Schoolplan 2019-2023

We hebben een schoolplan 2019-2023 voor alle scholen. In dit schoolplan zijn alle wettelijk verplichte onderwerpen opgenomen.

Elke school schrijft voor dezelfde planperiode een profielplan. Dit profielplan staat op de website van de school.

Ons schoolplan leest u hier: